"Zarząd PKP Cargo S.A. podjął uchwałę o: jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (ZUZP); jednostronnym rozwiązaniu za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (Porozumienie Walentynkowe)" - przekazała w komunikacie spółka.

24 miesięczny okres wypowiedzenia upływa 11 czerwca 2026 r. Jak podkreślono, "decyzja zarządu jest jednym z działań podejmowanych przez zarząd mających na celu uzyskanie stabilności finansowej spółki i poprawy jej rentowności oraz odzyskanie silnej pozycji rynkowej PKP Cargo S.A. To kolejny krok zarządu w zakresie optymalizacji obszaru kosztowego spółki".