Od pierwszego kwartału 2020 roku europejski rynek pracy boryka się z pandemią COVID-19. Aby złagodzić wpływ kryzysu zdrowotnego na zatrudnienie, wiele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wdrożyło środki, takie jak praca krótkoterminowa lub wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw. Mogło to w pewnym stopniu pomóc w ograniczeniu zwolnień masowych. Jednak osoby, które powinny były rozpocząć pracę lub utrzymać zatrudnienie w wyniku odnowienia umowy na czas określony, mogły zostać bezpośrednio dotknięte przez pogorszenie koniunktury gospodarczej i zamknięcie przedsiębiorstw lub podmiotów publicznych.

W drugim kwartale 2020 roku 187,3 mln osób, czyli 72,0 proc. ogółu ludności UE w wieku 20-64 lata, było zatrudnionych w porównaniu z 190,1 mln (73,0 proc.) w pierwszym kwartale 2020 r. i 191,1 mln (73,1 proc.) w czwartym kwartale 2019 r.

Reklama

Od czwartego kwartału 2019 r. do drugiego kwartału 2020 r. zatrudnienie mężczyzn w UE spadło o 2,1 mln, co oznacza spadek wskaźnika zatrudnienia o 1,3 punktu procentowego (z 79,0 proc. do 77,7 proc.), podczas gdy zatrudnienie kobiet spadło o 1,7 mln , spadek wskaźnika zatrudnienia o 1,0 pkt. proc. (z 67,3 proc. do 66,3 proc.) w tym okresie.

Najbardziej ucierpieli młodzi

Spadek zatrudnienia był różny dla różnych grup wiekowych. W drugim kwartale 2020 r. w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. wskaźnik zatrudnienia w całej Wspólnocie spadł o 2,1 p.p. w przypadku najmłodszych pracowników w wieku 15-24 lat (z 33,3 proc. do 31,2 proc.). W grupie wiekowej 25-54 lata spadek był na poziomie 1,2 p.p. (z 80,6 proc. do 79,4 proc.) oraz o 0,4 p.p. w przypadku osób w wieku 55-64 lata (z 59,6 proc. do 59,2 proc.). Liczba młodych zatrudnionych w wieku 15-24 lata spadła do 14,4 mln, wśród osób w wieku 25-54 lat do 140,6 mln i do 35,4 mln wśród pracowników w wieku 55-64 lata.

Wskaźnik zatrudnienia młodych spadł we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Niemiec. Największe spadki odnotowano w Słowenii, Irlandii, Hiszpanii, Finlandii, Portugalii, Szwecji i Estonii (więcej niż -4 p.p. dla wszystkich siedmiu państw), a najniższe w Chorwacji, Grecji i we Włoszech (-1,3 p.p. dla wszystkich trzech krajów).

W Polsce w ciągu pół roku w najmłodszej grupie wiekowej wskaźnik zatrudnienia obniżył się o 3,6 p.p. W czwartym kwartale 2019 r. pracowało 32,1 proc. osób w wieku w wieku 15-24 lat, podczas gdy w drugim kwartale 2020 r. wskaźnik zatrudnienia wynosił 28,5 proc. W grupie wiekowej 25-54 lata zatrudnienie spadło z 83 proc. do 82,6 proc., czyli o 0,4 p.p. Natomiast w najstarszej grupie wiekowej (55-64 lata) w ciągu 6 miesięcy tego roku zatrudnienie wzrosło o 0,8 p.p. Pod koniec ubiegłego roku w Polsce pracowało 49,8 proc. osób w wieku 55-64 lat, podczas gdy w drugim kwartale 50,6 proc.