W ujęciu rocznym odnotowano spadek odpowiednio o: 2,3% w strefie euro i o 2% w całej UE.

W Polsce zatrudnienie wzrosło w III kw. br. o 1,2% kw/kw i zwiększyło się o 0,5% w ujęciu rocznym.