Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 12,6% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w III kw. br. o 4,3% w strefie euro oraz o 4,2% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 4,4% spadku w tym ujęciu.