US News przeanalizowało dane z Bureau of Labor Statistics, aby uszeregować miejsca pracy według popytu na zatrudnienie, wzrostu i mediany wynagrodzeń, wskaźnika zatrudnienia, przyszłych perspektyw zatrudnienia oraz poziomu stresu i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

ikona lupy />
Najlepsze oferty pracy w 2023 r. Stanowiska są uszeregowane według mediany wynagrodzeń, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i perspektyw na przyszłość / Bloomberg

W 2023 roku najważniejsze jest bezpieczeństwo pracy. Wraz ze wzrostem obaw przed recesją i groźbą dalszych zwolnień, obietnice firm z branży wielkich technologii straciły blask dla niektórych pracowników, którzy szukają bardziej stabilnych sektorów. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez ZipRecruiter, ponad jedna czwarta zwolnionych pracowników technologicznych przeniosła się do innej branży. Dla tych, którzy chcą pozostać w sektorze technologii, konkurencja się zaostrza, bo kandydaci walczą o kurczącą się pulę stanowisk.

Chociaż perspektywy dla twórców oprogramowania w sektorze technologicznym mogły się nieco pogorszyć, to możliwości zatrudnienia i rozwoju poza Bay Area są nadal obfite. Oczywiście wynagrodzenia w firmach z tradycyjnych branż nie mogą dorównać zarobkom w Dolinie Krzemowej. Jednak firmy z tradycyjnych gałęzi gospodarki, od finansów po handel detaliczny, od dawna cierpią na niedobory inżynierów oprogramowania i teraz chętnie chwytają największe talenty.

Reklama

Dla tych, którzy szukają maksymalnego bezpieczeństwa pracy, US News wskazuje wyraźnego zwycięzcę zestawienia: według raportu 13 z 20 najlepszych stanowisk o najwyższym bezpieczeństwie pracy to zawody w służbie zdrowia, takie jak dyplomowana pielęgniarka i kierownik ds. usług medycznych.

ikona lupy />
Stanowiska o największym bezpieczeństwie pracy w 2023 r. / Bloomberg