Pracodawcy mają problemy z zapełnieniem wakatów, szczególnie w niskopłatnych sektorach. Przyczyny nasilania się tego zjawiska są różnorodne, ale główną jest zapewne to, że zatrudnieni nie chcą dłużej tolerować ubogich płac i warunków pracy, które były jeszcze do zniesienia przed wybuchem pandemii Covid-19. Innym jest wzrost siły pracownika na rynku, który wielu osobom daje możliwość zmiany zajęcia na zdecydowanie lepiej płatne.

Eksperci rynku pracy zwracają także uwagę na znaczenie pandemii, która dała ludziom wiele czasu na refleksję i przewartościowanie priorytetów w takich obszarach jak praca i życie osobiste. Cześć rezygnujących to osoby, które postanowiły, że będą pracowały mniej i zwiększą równowagę w swoim życiu między pracą, a pozostałymi obszarami egzystencji.