Liczba bezrobotnych w listopadzie wyniosła 512 tys. wobec 515 tys. w październiku.