We wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia wyrównana sezonowo wyniosła w Eurolandzie 6,6 proc., co oznacza spadek z poziomu 6,7 proc. w sierpniu 2022 r. i spadek z 7,3 proc. we wrześniu 2021 r.

Z kolei w całej Wspólnocie stopa bezrobocia wyniosła 6,0 proc. we wrześniu 2022 r. i była stabilna w porównaniu z sierpniem 2022 r. Przed rokiem bezrobocie w całej UE było wyraźnie wyższe i wynosiło 6,7 proc. we wrześniu 2021 r. - podał unijny urząd statystyczny.

Eurostat szacuje, że we wrześniu 2022 r. bez pracy pozostawało 12,96 mln mężczyzn i kobiet w UE, z czego 10,988 mln w strefie euro. W porównaniu z sierpniem 2022 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 52 tys. w UE i o 66 tys. w strefie euro. W porównaniu z wrześniem 2021 r. bezrobocie spadło o 1,304 mln w UE i o 1,071 mln w strefie euro.

Najniższe bezrobocie było we wrześniu w Czechach, gdzie wskaźnik wyniósł 2,2 proc. (116 tys. osób), a najwyższe 12,7 proc. w Hiszpanii (2,978 tys. osób).

Reklama

Bezrobocie wśród młodzieży

W Unii Europejskiej we wrześniu 2022 r. bez pracy było 2,747 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia), z czego 2,241 mln to bezrobotni w strefie euro. We wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 14,6 proc. zarówno w UE, jak i w strefie euro To oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdy stopa bezrobocia była na poziomie odpowiednio 14,3 proc. i 14,4 proc. W porównaniu z sierpniem 2022 r. bezrobocie młodzieży wzrosło o 48 tys. w UE i 25 tys. w strefie euro. natomiast w porównaniu z wrześniem 2021 r. bezrobocie wśród młodzieży spadło o 79 tys. w UE i 50 tys. w strefie euro.

Bezrobocie w Polsce

Polsce we wrześniu 2022 r. (podobnie jam w poprzednim miesiącu) stopa bezrobocia wyniosła 2,6 proc. To druga najniższa stopa bezrobocia w całej Wspólnocie. We wrześniu 2022 r. liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 448 tys., co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdy bez pracy było 444 tys. osób. Bezrobocie wśród młodych Polaków było na poziomie 9 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec sierpnia 2022 r. wyniosła 4,8 proc.