Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2023 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 864,8 tys. osób i była o 7,2 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 57,0 tys. osób niższa niż przed rokiem.

"Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy" - oceniła w czwartek Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).

Eksperci Izby zwrócili uwagę, że w lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 107,9 tys. wobec 131,5 tys. w styczniu i 92,9 tys. w lutym roku 2022. "Jednoczenie w lutym z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 100,8 tys. osób wobec 86,2 tys. w styczniu oraz 98,3 tys. w lutym roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni lutego 94,0 tys. wobec 92,0 tys. w styczniu i 117,9 tys. przed dwunastoma miesiącami" - wskazano w komentarzu.

Jak dodano, stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 5,5 proc. była taka sama jak w styczniu. "Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w styczniu. Poziom stopy bezrobocia w lutym był zgodny z medianą prognoz rynkowych i niższy niż w naszej prognozie" - stwierdzili eksperci Krajowej Izby Gospodarczej.

Reklama

Zwrócili uwagę, że luty to zazwyczaj kontynuacja okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się. "Na rynek pracy nie działa już pozytywnie silny do niedawna popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych, a wręcz przeciwnie – spadający popyt na owych pracowników zaczyna zwiększać bezrobocie" - wyjaśniono.

Według ekspertów KIG na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. "Liczba pracujących wynosząc około 14 859 tys. osób była w lutym wyższa niż przed rokiem o 157 tys. tj. 1,07 proc. Aktywnych zawodowo było w końcu lutego 15 724 tys. osób – około 100 tys. i 0,64 proc. więcej niż przed rokiem" - zauważono.

KIG stwierdziła, że zima przynosi sezonowe pogorszenie na rynku pracy. "Obecnie mamy jego lokalne maksimum. Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy będzie się sezonowo poprawiać, lecz słabiej niż zazwyczaj. W konsekwencji czasowo liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia mogą okazać się nieco wyższe niż przed dwunastoma miesiącami" - ocenili eksperci Izby. Dodali, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1 proc. przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. (PAP)

Autor: Anna Bytniewska