Na koniec marca 2023 r. bezrobocie rejestrowane zarówno pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopy bezrobocia w Polsce, wzrosło w porównaniu z końcem ostatniego kwartału poprzedniego roku. Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. pierwszy kwartał tego roku przyniósł spadek bezrobocia.

„Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy na koniec marca 2023 r. wyniosła 846,9 tys. osób (w tym 449,4 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej na koniec IV kwartału 2022 r. o 34,6 tys. osób (tj. o 4,3 proc.), ale niższa o 55,2 tys. osób (tj. o 6,1 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r.” – podał GUS.

Bezrobocie w województwach

Reklama

Dane GUS pokazują, że utrzymało się spore terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższe bezrobocie odnotowano w rejonach wschodniej Polski. Najwyższa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim (9,2 proc.). Na Podkarpaciu wyniosło 9,0 proc., w woj. lubelskim 8,2 proc., a w świętokrzyskim (8,0 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (3,1 proc.), śląskie (3,9 proc.), mazowieckie (4,3 proc.), lubuskie (4,6 proc.) i dolnośląskie (4,7 proc.).

W stosunku do 4 kwartału 2022 r., na koniec marca 2023 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący skok zaobserwowano w województwie wielkopolskim, gdzie liczba zarejestrowanych osób bez pracy wzrosła o 8 proc. Kolejne było woj. pomorskie ze wzrostem liczby bezrobotnych o 7,5 proc.

Natomiast w ujęciu rocznym (w porównaniu z marcem 2022 r.), liczba bezrobotnych spadła w 15 województwach. Najbardziej w województwie śląskim, gdzie liczba osób na bezrobociu zmniejszyła się o 11,8 proc. Kolejne były: woj. mazowieckie (spadek liczby osób bez pracy o 8,5 proc.), podkarpackie (o 8,3 proc.) i łódzkie (o 7,9 proc.).

Województwo warmińsko-mazurskim było jednym regionem, gdzie w porównaniu do kwartału sprzed roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych (o 0,2 proc.).

Bezrobotni według wieku

Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych (218,7 tys. osób) stanowiły osoby w wieku 35-44 lata. W ogólnej liczbie bezrobotnych ta grupa wiekowa stanowiła ponad jedną czwartą osób bez pracy (25,8 proc.).

Osoby w wieku do 24 lat stanowiły w ogólnej liczbie bezrobotnych 12,3 proc. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 25-34 lata wyniósł 24,6 proc., w wieku 45-54 lat - 20,4 proc. i powyżej 55 lat - 16,8 proc.

Bezrobotni według poziomu wykształcenia

Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia.

„Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 24,9 proc. i 26,7 proc. w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca 2023 r.). Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych/branżowych legitymowało się 22,1 proc. ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących – 12,2 proc., a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 14,1 proc.” - podał GUS.