Raport sugeruje m.in. zachęty dla pracodawców do promowania PPK wśród pracowników, jak włączenie do PPK środków z istniejących programów oszczędzania czy promowanie zastępowania przez PPK benefitów niedostępnych w dobie epidemii.

Raport dotyczący postrzegania PPK przez pracodawców w kontekście tzw. benefitów pracowniczych przedstawiła podczas sesji Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym ekspertka Lewiatana Sonia Buchholtz.

Jak zaznaczyła, z odpowiedzi pracodawców wynika, że same benefity jako takie nie odpowiadają obecnie ich oczekiwaniom – sprzyjania zapełnianiu wakatów, zmniejszania fluktuacji pracowników czy zwiększania ich motywacji. Powodem jest to, że stały się one pewnym standardem na rynku pracy.

„Czy PPK pełnią rolę benefitu? Mając na uwadze m.in., że nie znalazły jeszcze pełnego upowszechnienia, można powiedzieć, że jeszcze nie” – uznała Buchholtz.

Reklama

Wynikające z raportu pozostałe przyczyny wiążą się z tym, że PPK – inaczej, niż inne benefity - nie dają natychmiastowej gratyfikacji, wymagają dopłaty ze strony pracownika, wiążą się z pewnymi ryzykami w długim okresie, zapewniają tylko ograniczoną możliwość zarządzania swoimi środkami i nie dają poczucia ekskluzywności.

Ekspertka Lewiatana zaznaczyła ponadto, że ponieważ pracownicy nie postrzegają PPK – szczególnie na najpowszechniejszym, minimalnym poziomie dopłat – jako benefitu; pracodawcy nie sygnalizują ich jako korzyści dla pracownika np. w ogłoszeniach o pracy.

Raport proponuje zachęty dla pracodawców, by promowali PPK wśród pracowników. Wśród działań krótkookresowych to: wprowadzenie rozwiązań służących realizacji celu pracodawcy, włączenie środków z istniejących programów oszczędzania do PPK czy wprowadzenie elementu natychmiastowej nagrody.

Przedstawiciele Lewiatana sugerują ponadto dopuszczenie możliwości popełniania błędów w obsłudze PPK i ich poprawy bez nadmiernej penalizacji (będzie to ważne dla pracodawców z dużą rotacją pracowników) czy promowanie zastępowania przez PPK benefitów niedostępnych w dobie epidemii (jak karty sportowe).

Zgodnie z danym Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca br. liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 1,075 mln. W drugim kwartale 2020 r. do PPK wpłacono 533,7 mln zł, w tym 300,6 mln zł w ramach wpłaty podstawowej uczestnika. Pracodawcy wpłacili 225,2 mln zł. Kwartał wcześniej do programu trafiło 555,1 mln zł.