Przeciętne wynagrodzenie kontra prognozy analityków

Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2 proc. i wyniosło 6 314,1 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 5,1 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 1,2 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

"W styczniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2 proc. r/r i wyniosło 6314,1 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 4,8 proc. r/r i wyniosło 5 536,8 zł (brutto)" - czytamy w komunikacie.

Trend spadku zatrudnienia

"W styczniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie zmniejszyło się (o 0,2 proc.) względem notowanego miesiąc wcześniej, podczas gdy w grudniu 2020 r. w stosunku do listopada 2020 r. w niewielkim stopniu wzrosło (o 0,2 proc.). W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano natomiast kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, który w styczniu br. był nawet silniejszy niż w grudniu 2020 r (odpowiednio o 2 proc. i o 1 proc.). Zmiany te były wynikiem m.in. zakończenia i nieprzedłużania w styczniu 2021 r. umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), zwolnień pracowników, odejść na emeryturę oraz opisanej powyżej weryfikacji klasy wielkości badanych jednostek zaliczanych do sektora przedsiębiorstw wraz z doborem próby jednostek średnich" - czytamy dalej.