W 2019 r. w UE wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dorosłych osób, które w wieku ok. 14 lat wychowywały się w gospodarstwie domowym w „złej” sytuacji finansowej, wyniósł 23 proc. Odsetek ten jest o 9,6 punktu procentowego (p.p.) wyższy niż wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród osób z „dobrą” sytuacją finansową przed laty w rodzinnym gospodarstwie domowym.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dzisiejszych dorosłych, które w dzieciństwie spotkały się z ubóstwem w domu, wahał się od 10,2 proc. w Czechach, do 40,1 proc. w Bułgarii. Z drugiej strony, wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dorosłych, które jako dzieci mały dobrą sytuację finansową w rodzinnym domu wahał się od 5,9 proc. w Czechach, do 16,6 proc. w Hiszpanii. W obu kategoriach polskie wskaźniki plasują nasz kraj w środku stawki. W 2019 r. w Polsce wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród osób dorosłych (w wieku od 25 do 59 lat) według poziomu sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych z czasów młodości wynosił 19,2 proc. w przypadku złej i 12,3 proc, w przypadku dobrej sytuacji finansowej w rodzinie.

Dziedziczenie ubóstwa w Polsce

Według danych Eurostatu zjawisko zagrożenia dziedzicznym ubóstwem w Polsce spada. W 2011 roku takie ryzyko miało nad sobą 21,1 proc. dorosłych Polaków, którzy w dzieciństwie byli w złej sytuacji materialnej, czyli o 1,9 p.p. więcej niż w 2019 r. Spada też wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób dorosłych, które były w dobrej sytuacji materialnej w przeszłości. W 2011 r. wskaźnik ten był na poziomie 14,8 proc., czyli o 2,5 p.p. wyższym niż w 2019 r..

Reklama

W prawie wszystkich państwach członkowskich UE wskaźnik zagrożenia ubóstwem był wyższy w przypadku osób, które w przeszłości znajdowały się w złej sytuacji materialnej. Największe dysproporcje odnotowano w Bułgarii (27,6 punktu procentowego różnicy między złą i dobrą sytuacją finansową w przeszłości), Rumunii (17,1 p.p.) i Włoszech (14,8 p.p.).

Na drugim końcu skali, z najmniejszymi różnicami pod tym względem, znalazły się: Łotwa (0,6 p.p.) i Austria (0,7 p.p.) oraz Estonia (1,8 p.p.) i Finlandia (2 p.p.). W Danii wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród osób, które w przeszłości miały dobrą sytuację materialną, był wyższy niż osób, które miały złą sytuację materialną.

W Polsce różnica między złą i dobrą sytuacją finansową w przeszłości była na poziomie 6,9 p.p.