Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 7 001,28 zł w październiku 2022 r. i wzrosło nominalnie o 21,8% wobec października w 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

"W październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 7 001,28 zł. Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 70,9% kobiet i 61,9% mężczyzn. W porównaniu z październikiem 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto nominalnie wzrosło o 21,8%. Minimalne lub mniejsze wynagrodzenie, zgodne z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za październik 2022 r.2 otrzymało 6,3% zatrudnionych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W październiku 2022 r. przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto wyniosło 42,30 zł. Było ono nominalnie wyższe o 27,3% w porównaniu z październikiem 2020 r.

Luka płacowa

W październiku 2022 r. mężczyźni osiągnęli przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto o 8% wyższe niż ogółem, a kobiety niższe o 8,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 17,6% wyższe od wynagrodzenia kobiet, podano także.

W których sektorach zarabia się najlepiej?

Najwyższe wynagrodzenie za październik 2022 r. zatrudnieni otrzymali w sekcji informacja i komunikacja - dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było ono wyższe od przeciętnego wynagrodzenia ogółem o 77,8%, podał GUS.

Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Ich przeciętne wynagrodzenie stanowiło zaledwie 66,1% przeciętnego wynagrodzenia ogółem.

"Wyniki badania Struktura wynagrodzeń pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat mediana wynagrodzeń wzrosła o 83%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie o 79,7%. Rozpiętość pomiędzy wartością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto i medianą utrzymuje się na zbliżonym poziomie" - czytamy dalej.

GUS wskazał, że w prawie każdej z prezentowanych grup zawodów w październiku 2022 r. mężczyźni otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż kobiety.

"W trzech wielkich grupach zawodów wynagrodzenie mężczyzn było o ponad 30% wyższe niż kobiet (Specjaliści oraz Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Wynagrodzenia kobiet przewyższały wynagrodzenia mężczyzn jedynie w grupie Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy rybacy. W zawodach z tej grupy kobiety zarabiały 4,7% więcej niż mężczyźni" - napisał Urząd.

(ISBnews)