Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 17,9 i był o 2,4 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Lepiej oceniamy możliwość dokonywania ważnych zakupów

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,0 pkt. proc. i 3,6 pkt. proc.).

Reklama

Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,8 pkt. proc. i 2,5 pkt. proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,2 pkt. proc.). W odniesieniu do października 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 27,6 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,1. Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 2,5 pkt. proc. i 2,4 pkt. proc.).

Wzrost (o 1,5 pkt. proc.) wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,2 pkt. proc.). W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 27,6 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Badanie przeprowadzono w dn. 02-11.10.2023 r.