Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Poniżej tabela z danymi:

Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych
2022 X 44
2022 XI 39,6
2022 XII 33,2
2023 I 32,3
2023 II 20
2023 III 22,5
2023 IV 18,9
2023 V 14,5
2023 VI 10,7
2023 VII 11,7
2023 VIII 11,1
2023 IX 9,7
2023 X 11,7
Reklama

Odsetki odpowiedzi:

nastąpi szybszy wzrost nastąpi wzrost w podobnym tempie będą wzrastały wolniej pozostaną mniej więcej takie na takim samym poziomie nastąpi spadek nie wiem
2022 X 20,87 52,64 14,48 5,39 0,49 6,12
2022 XI 17,53 52,47 16,68 7,37 0,51 5,45
2022 XII 14,01 49,62 20,1 8,85 1,22 6,2
2023 I 14,52 47,06 22,53 8,95 1,23 5,72
2023 II 6,32 42,7 30,01 12,96 1,22 6,79
2023 III 8,86 44 25,33 14,09 1,31 6,41
2023 IV 6,53 40,41 33,63 13,15 1,23 5,05
2023 V 5,15 37,07 34,6 15,25 1,6 6,33
2023 VI 5,23 34,64 32,69 17,94 2,86 6,64
2023 VII 5,04 35,26 32,58 17,15 2,42 7,56
2023 VIII 3,82 36,92 31,23 18,76 1,8 7,49
2023 IX 5,19 34,26 28,65 20,42 2,39 9,08
2023 X 5,56 35,46 28,44 18,38 2,39 9,77