Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła minus 41 tys.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w sierpniu o 165 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 202 tys. po korekcie z 205 tys.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA w sierpniu na poziomie 4,3 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 180 tys., a w sektorze prywatnym o 172 tys.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w sierpniu o 0,1 proc. mdm, po wzroście o 0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,3 proc.

W ujęciu rocznym wynagrodzenia godzinowe w sierpniu wzrosły o 2,5 proc., po wzroście o 2,5 proc. w lipcu.

Tu oczekiwano odczytów na poziomie: 0,2 proc. mdm i 2,6 proc. rdr.

Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w sierpniu 62,9 proc., tyle samo ile w lipcu. (PAP Biznes)