Konsensus rynkowy wynosił 41,5 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Usługi

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego wyniósł 45,8 pkt w czerwcu 2020 r. wobec 32,6 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 41,6 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.