Jak podkreślił resort, wspólne oświadczenie to efekt ponad dwuletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu przeciwko erozji podstawy opodatkowania i transferu zysku 2.0 (tzw. projekt BEPS 2.0), w których Polska od początku brała aktywny udział.

"Porozumienie to wielki sukces i ważna wiadomość dla działających w Polsce firm. Z jednej strony mamy wspólnie wypracowane zasady globalnego opodatkowania, z drugiej mechanizm gwarantujący możliwość działania ulg podatkowych, co w praktyce jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy chcą inwestować w Polsce" – podkreślił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po publikacji oświadczenia.

Prace nad nowymi zasadami opodatkowania są podzielone na dwa tzw. filary. Pierwszy dotyczy opodatkowania największych światowych koncernów. Zgodnie z założeniami, korporacje osiągające ponad 20 mld dol. przychodów oraz co najmniej 10 proc. rentowności będą musiały częściowo realokować swój zysk rezydualny, czyli tzw. zysk "nadmiarowy", do krajów w których sprzedają towary lub świadczą usługi.

Drugi filar dotyczy wprowadzenia minimalnego globalnego podatku w wysokości przynajmniej 15 proc. efektywnej stawki. Ten mechanizm ma dotyczyć międzynarodowych firm, które osiągają globalne, skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln euro.

Reklama

Jak zaznaczyło Ministerstwo Finansów, Polska razem z innymi przystępującymi do współpracy krajami jest zgodna co do tego, żeby prace związane z filarem drugim były prowadzone w kierunku walki z tzw. rajami podatkowymi. Dlatego głównym celem tej części projektu jest znaczne utrudnienie wyprowadzania nieopodatkowanych dochodów z krajów, gdzie zostały osiągnięte, do jurysdykcji, które stosują nieuczciwą konkurencję podatkową.

Według MF wskutek zastosowania nowych mechanizmów podatkowych przedsiębiorstwa międzynarodowe opodatkowane w danym kraju poniżej minimalnej, efektywnej stawki podatkowej - czyli co najmniej 15 proc. - zostaną obłożone dodatkowym podatkiem wyrównawczym. Porozumienie zakłada jednak, że globalny minimalny podatek ma być skonstruowany w taki sposób, aby nie doprowadził do zwiększenia opodatkowania firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą. Ma do tego służyć mechanizm tzw. wyłączenia dla rzeczywistej działalności gospodarczej (substance-based carve-out).

W ocenie MF mechanizm wyłączenia spowoduje, że firma, która realnie funkcjonuje w Polsce - prowadzi produkcję, świadczy usługi i zatrudnia pracowników – nie zapłaci wyższego podatku.

"Wyłączenie to zabezpiecza dalsze działanie ulg wspierających inwestowanie w Polsce, np. ulgę B+R, IP-Box czy Polską Strefę Inwestycji. Dzięki ich zastosowaniu będziemy jeszcze szybciej zmniejszać dystans pomiędzy Polską a krajami zachodu Europy" – podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W ocenie MF porozumienie z 1 lipca kładzie fundament pod dalsze rozmowy i prace nad reformą międzynarodowego opodatkowania i jest "doskonałym punktem wyjścia" do dalszych negocjacji międzynarodowych.

Jak poinformowało ministerstwo, prace nad projektem mają potrwać do października, a Polska będzie brała w nich udział jako aktywny negocjator na forum OECD. "Jesteśmy nastawieni optymistycznie do kolejnego etapu negocjacji" – zaznaczył wiceminister Sarnowski.(PAP)