Komisja Europejska miała poinformować przedstawicieli państw członkowskich UE w Brukseli, że nie jest możliwe wprowadzenie limitu cen gazu, który jednocześnie nie wpłynąłby na kontrakty długoterminowe lub bezpieczeństwo dostaw.

Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej 20-21 października unijni przywódcy zlecili Komisji przygotowanie propozycji rozwiązań wprowadzających "tymczasowe dynamiczne widełki cenowe dla transakcji dotyczących gazu ziemnego pozwalające natychmiast ograniczyć epizody występowania nadmiernych cen gazu" oraz "tymczasowe ramy UE mające ograniczyć ceny gazu przy wytwarzaniu energii elektrycznej – w tym analizę kosztów i korzyści – bez zmiany rankingu cenowego, równocześnie zapobiegające zwiększeniu zużycia gazu, uwzględniające skutki finansowe i dystrybucyjne oraz skutki dla przepływów poza granice UE".

Według rozmówców Reutersa, KE doszła do wniosku, że spełnienie tych postulatów jest niemożliwe.

Reklama

Z Brukseli Artur Ciechanowicz