Wartość wyeksportowanych w maju niemieckich towarów sięgnęła 80,3 mld euro, co oznacza o 29,7 proc. mniej niż rok wcześniej, ale o 9 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Kwietniowy spadek rok do roku wyniósł 31,1 proc., co jest absolutnym rekordem w historii prowadzonych od 1950 roku statystyk niemieckiego handlu zagranicznego.

Import towarowy zmniejszył się w maju w porównaniu z okresem sprzed roku o 21,7 proc., do 73,2 mld euro. W stosunku do kwietnia br. jest to wzrost o 3,5 proc.

Dodatnie saldo niemieckiej wymiany towarowej z zagranicą wyniosło w maju br. 7,1 mld euro, a przy uwzględnieniu poprawek sezonowej i kalendarzowej - 7,6 mld euro. W maju 2019 r. wygospodarowano w obrotach z zagranicą nadwyżkę w kwocie 20,7 mld euro bez uwzględniania poprawek.

Według opublikowanego przez Destatis szczegółowego zestawienia niemiecki eksport towarów do Polski zmniejszył się w maju rok do roku o 26,8 proc., do 4,11 mld euro, natomiast import towarów z Polski o 16,7 proc., do 3,97 mld euro. Oznacza to dla Polski ujemne saldo w kwocie 140 mln euro, czyli daleko mniejsze niż notowane w poprzednich miesiącach br.

Wartość eksportu towarowego Niemiec do Polski wyniosła w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. 25,1 mld euro (o 6,8 proc. mniej niż rok wcześniej), a ich importu towarowego z Polski 22,0 mld euro (o 8,4 proc. mniej). Niemcy uzyskały w ten sposób dla siebie nadwyżkę w kwocie 3,1 mld euro.