"Fakt, że dziś, w XXI wieku, nie można powstrzymać tej katastrofy humanitarnej, jest ludzką tragedią, a co więcej, jest hańbą dla cywilizacji" – powiedział minister spraw zagranicznych na konferencji prasowej w Pekinie podczas dorocznej sesji parlamentu ChRL.

"Dlatego społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć działania i uczynić natychmiastowe zawieszenie broni i zaprzestanie działań wojennych najwyższym priorytetem. Zapewnienie pomocy humanitarnej jest pilnym obowiązkiem moralnym" – stwierdził najwyższy rangą chiński dyplomata, dodając, że ChRL opowiada się za "pełnym" przystąpieniem państwa palestyńskiego do ONZ.

Rządzący w Strefie Gazy Hamas przeprowadził 7 października 2023 r. zbrojny najazd na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela śmierć poniosło ponad 30 tys. Palestyńczyków, a co najmniej 90 proc. z ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy. Według ONZ 2,2 mln mieszkańców Strefy Gazy jest zagrożonych głodem.

Wang Yi, jest ministrem spraw zagranicznych Chin od 2013 roku, z wyjątkiem kilku miesięcy między 2022 a 2023 rokiem, kiedy zajmował to stanowisko Qin Gang zanim został zdymisjonowany w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.

Reklama