Komitet Wojskowy stanowi najwyższą władzę wojskową Sojuszu. W jego skład wchodzą szefowie obrony 30 państw członkowskich NATO. Pełni funkcję doradczą w kwestiach wojskowych w stosunku do Rady Północnoatlantyckiej, będącej najwyższą władzą polityczną Sojuszu.(PAP)