Zatwierdzony jesienią 2021 roku budżet Litwy na bieżący rok zakłada, że finansowanie systemu obrony narodowej wyniesie nieco ponad 1,2 mld euro, czyli 2,05 proc. PKB.

Minister obrony Arvydas Anuszauskas twierdzi, że zwiększony budżet obronny pozwoli na realizację wcześniejszych decyzji dotyczących modernizacji wojska i przyspieszenia zakupu uzbrojenia, prowadzenia obserwacji i wywiadu, a także zapewnienia transportu wojskowego.

Z Wilna Aleksandra Akińczo