Program będzie dostępny dla absolwentów najlepszych uczelni spoza Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich pięciu lat. Absolwenci będą kwalifikować się do niego niezależnie od miejsca urodzenia i nie będą musieli mieć oferty pracy, aby móc się ubiegać o wizę.

Osoby, które przejdą pomyślnie proces rekrutacji, otrzymają wizę pracowniczą na okres dwóch lat, jeśli posiadają tytuł licencjata lub magistra, oraz trzech lat, jeśli posiadają tytuł doktora. Po spełnieniu określonych wymogów będą oni mogli zmienić wizę na inną długoterminową wizę pracowniczą. Nie będzie limitu liczby kwalifikujących się absolwentów.

Aby skorzystać z tej ścieżki, kandydat musi być absolwentem uniwersytetu, który w roku ukończenia przez niego studiów, znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce co najmniej dwóch z spośród trzech rankingów: Times Higher Education World University Rankings, Quacquarelli Symonds World University Rankings lub The Academic Ranking of World Universities.

Na opublikowanej przez rząd liście uczelni, umożliwiających skorzystanie z nowej ścieżki wizowej, znalazło się 37 uniwersytetów, w tym 20 amerykańskich, trzy z Kanady, po dwa z Chin, Hongkongu, Japonii, Singapuru i Szwajcarii, a po jednym z Australii, Francji, Niemiec i Szwecji.

Reklama

Z Londynu Bartłomiej Niedziński