Macron poparł finalizację umowy inwestycyjnej z Chinami, a Merkel wyraziła nadzieję, że zostanie ona ratyfikowana tak szybko, jak to możliwe – napisano w komunikacie chińskiego MSZ na temat poniedziałkowej wideokonferencji kanclerz Niemiec i prezydenta Francji z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem.

Według informacji przekazanych przez rząd w Paryżu Merkel i Macron wyrazili w rozmowie z Xi „poważne obawy” dotyczące sytuacji praw człowieka w Chinach i ponownie zażądali od Pekinu, aby zwalczał pracę przymusową.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił zawarcie porozumienia politycznego co do wszechstronnej umowy inwestycyjnej (CAI) UE-Chiny pod koniec grudnia 2020 roku. W maju br. Komisja Europejska i Parlament Europejski zawiesiły jednak starania o jej ratyfikację z powodu unijnych sankcji na Chiny za łamanie praw człowieka w Sinciangu i chińskich sankcji odwetowych na obywateli UE.

Wcześniej część krajów UE krytykowała Michela oraz Niemcy i Francję za sposób, w jaki ogłoszono porozumienie. Pojawiały się opinie, że negocjacje z Chinami zostały pod naciskiem tych krajów nadzwyczajnie przyspieszone, aby zawrzeć umowę jeszcze przed końcem unijnej prezydencji Niemiec. Podkreślano też, że ze stroną chińską powinni rozmawiać szefowie unijnych instytucji, którzy reprezentują Wspólnotę, tymczasem tuż przed ogłoszeniem porozumienia z przywódcą Chin rozmawiali też Merkel i Macron.

Reklama