Autorzy strategii, która zastąpi poprzedni dokument z 2015 roku, oceniają, że Rosja jest obecnie obiektem celowej polityki powstrzymywania. Próby "siłowej presji na Rosję" sprawiają - w ich ocenie - że zagrożenia militarne się nasilają.

"Stany Zjednoczone prowadzą konsekwentną politykę rezygnowania ze zobowiązań międzynarodowych w sferze kontroli zbrojeń. Planowane rozmieszczenie amerykańskich pocisków średniego i krótkiego zasięgu w Europie i regionie Azji i Pacyfiku tworzy zagrożenie dla stabilności strategicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego" - czytamy w dokumencie.

Ogółem w strategii jako źródło rozmaitych zagrożeń wymieniane są często "Stany Zjednoczone i ich sojusznicy".

Część dokumentu poświęcona jest bezpieczeństwu gospodarczemu. W strategii przyznano, że utrzymują się problemy socjalne i gospodarcze odczuwane przez obywateli Rosji. W związku z nimi "w społeczeństwie rośnie zapotrzebowanie na podwyższanie efektywności administracji państwowej, zapewnienie sprawiedliwości społecznej i wzmocnienie walki z korupcją" - oceniają autorzy dokumentu.

Reklama

Jako jeden ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego Rosji wymieniono rezygnację z dolara, a także produkcję krajowych szczepionek.

Strategia głosi także, że "ludzkość zetknęła się z groźbą utraty moralnych i duchowych punktów orientacyjnych", jak i "trwałych zasad moralnych". W rozdziale strategii dotyczącym "ochrony tradycyjnych rosyjskich wartości moralnych i duchowych" ostrzeżono, że obecnie "absolutyzowana jest wolność jednostki, realizowana jest aktywna propaganda permisywizmu, braku moralności i egoizmu, wdrażany jest kult przemocy, konsumpcji i zaspokojenia".

O atakowanie tradycyjnych rosyjskich wartości autorzy dokumentu oskarżyli zagraniczne organizacje pozarządowe i religijne, organizacje ekstremistyczne i terrorystyczne.

Za jeden z priorytetów Rosji strategia uznaje rozwój relacji z Chinami i Indiami.

Wcześniej sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew zapowiadał, że projekt nowej strategii bezpieczeństwa narodowego będzie zawierał odpowiedzi na nieprzyjazne działania innych państw. Praca nad nowym dokumentem trwała - według mediów rosyjskich - około roku i w maju br. Rada Bezpieczeństwa zatwierdziła tę zmienioną strategię.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)