Według innych danych, które opublikowało ministerstwo gospodarki roczna inflacja konsumencka spadła i wynosi 16,19 proc., podczas gdy tydzień wcześniej sięgała 16,22 proc.

Agencja przypomina, że na początku marca, po wdrożeniu pierwszych sankcji na Rosją w związku z jej inwazją na Ukrainę, tygodniowa inflacja była najwyższa od 20 lat i wynosiła 2,22 proc. Po podniesieniu przez rosyjski bank centralny pod koniec lutego głównej stopy procentowej z 9,5 do 20 proc. i wprowadzeniu ścisłej kontroli przepływów kapitałowych w czerwcu odnotowano w Rosji deflację.

Jednak umocnienie się kursu rubla przestraszyło polityków, ponieważ mogło poważnie zaszkodzić gospodarce kraju bardzo zależnej od eksportu i bank centralny obniżył stopy procentowe z 20 do 9,5 proc.

Jak komentuje agencka Reutera, niedobór pewnych towarów, zakłócenie łańcuchów dostaw, zawieszenie działalności zachodnich firm w Rosji i sankcje nałożone na Moskwę mogą doprowadzić do największego załamania rosyjskiej gospodarki od połowy lat 90.