W dokumencie podkreślono, że Kreml rozpoczął poważną reformę swoich sił zbrojnych, która zwiększy potencjał militarny Rosji w regionie Morza Bałtyckiego. "Planowane zmiany strukturalne i w systemie dowodzenia już się rozpoczęły, a niektóre z nich są wdrażane w obwodzie kaliningradzkim i zachodniej Rosji" – zaznacza litewski wywiad.

Rosja przeinwestowała?

"Rosja przeznacza ogromne środki na wojnę na Ukrainie i nie wykazuje skłonności do deeskalacji konfliktu, mimo że nie osiąga swoich celów operacyjnych. (...) Jednocześnie ten kraj przygotowuje się do długoterminowej konfrontacji z NATO, w tym w regionie Morza Bałtyckiego m.in. w celu stopniowego rozszerzania swoich zdolności wojskowych na Zachód" – napisano w raporcie.

Reklama

W opublikowanym dokumencie zauważa się, że na wojnę z Ukrainą Rosja wydała znacznie więcej pieniędzy, niż planowała. W pierwszej połowie 2023 r. wydatki na ten cel przekroczyły kwotę oficjalnie przewidzianą na cały rok, a w tym roku wydano już co najmniej jedną trzecią budżetu wojskowego przewidzianego na cały 2024 rok - ponad 10 bln rubli, czyli 102 mld euro.

"Wojna, przemysł wojenny, staje się siłą napędową rosyjskiej gospodarki, przyciągając zasoby finansowe, materialne i ludzkie kraju kosztem innych obszarów gospodarki" – podkreśla litewski wywiad.

Przygotować społeczeństwo na konfrontację z Zachodem…

W raporcie zwrócono też uwagę na opublikowane w Rosji w ub.r. podręczniki do historii dla uczniów klas 10-11. Według wywiadu są one ważne dla bezpieczeństwa narodowego Litwy, ponieważ ujawniają długoterminowe cele Rosji.

"Podręczniki przedstawiają Rosję jako odrębną cywilizację walczącą z Zachodem. Wyraża to strategiczne ambicje Rosji, by stworzyć wielobiegunowy światowy porządek cywilizacji w konfrontacji z Zachodem, w którym Rosja miałaby wyłączne prawa do regionów o strategicznym dla niej znaczeniu. W dłuższej perspektywie rosyjski rząd ma nadzieję, że podręczniki te przyczynią się do ukształtowania pozytywnego nastawienia społeczeństwa do długoterminowej konfrontacji z Zachodem i uzasadnią znaczne środki przeznaczone na tę konfrontację" – zaznaczona w dokumencie.

Broń jądrowa na Białorusi?

W opinii litewskiego wywiadu, Białoruś - pod kontrolą Rosji - rozwija zdolności do rozmieszczania broni jądrowej. Trwają tam prace nad modernizacją infrastruktury do jej przechowywania, a personel białoruskich sił zbrojnych jest szkolony do pracy właśnie z taką bronią.

W 2023 r. Białoruś otrzymała od Rosji wyjątkowo dużą ilość sprzętu wojskowego i broni: zestawy rakietowe Iskander zdolne do niszczenia celów w zasięgu 500 km, batalion transporterów opancerzonych BTR-82A, rakietowy zestaw obrony powietrznej S-400 oraz śmigłowce szturmowe Mi-35M - przypomniano w tekście.

Litewski wywiad co roku przygotowuje publiczny raport dotyczący zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Najnowszy dokument ocenia najważniejsze czynniki zagrożenia i ryzyka w najbliższej perspektywie, lat 2024-2025.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)