Autorzy przeanalizowali sytuację kilkuset obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z agresją Rosji. Pytano ich m.in. o wykształcenie, znajomość języków, plany, a także obawy.
Z badania wynika, że większość uchodźców chce mieszkać w większych miastach - 69 proc. Mniejsze miejscowości oraz wsie wybiera tylko ok. 7 proc. ankietowanych Ukraińców. To poważny problem dla włodarzy dużych miast, którzy już teraz nie radzą sobie z zakwaterowaniem przybyszów.