"Infrastruktura drogowa na dotkniętych konfliktem terenach Ukrainy uległa znacznemu zniszczeniu. Wojska rosyjskie, wycofując się z północnej Ukrainy, pogorszyły sytuację, niszcząc mosty, stosując miny lądowe i porzucając pojazdy na kluczowych trasach. Zniszczenie przepraw rzecznych w Czernihowie i okolicach spowodowało, że w samym mieście pozostał tylko jeden most dla pieszych przez rzekę Desnę. Przed wojną miasto liczyło około 285 000 mieszkańców. Zniszczenia ukraińskiej infrastruktury transportowej stanowią obecnie poważne wyzwanie w dostarczaniu pomocy humanitarnej na tereny poprzednio oblegane przez Rosję" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.