Raport z badania "Uchodźcy z Ukrainy - aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech" zaprezentowano w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie.

W raporcie wskazano, że od wybuchu wojny pracę w Polsce znalazło ponad 430 tys. osób, czyli około dwie trzecie uchodźców w wieku produkcyjnym. Średnia wieku pracujących Ukraińców wynosi w Polsce i w Niemczech kolejno 39 i 37 lat. To - zdaniem autorów badania - świadczy o dużym udziale osób ukształtowanych zawodowo, często posiadających wyższe wykształcenie, a także unikalne doświadczenie oraz kwalifikacje.

Reklama

"To np. nauczyciele, pracownicy sektora edukacji, pracownicy IT, pracownicy biurowi, menadżerowie i kierownicy. Jeśli mówimy o tym, gdzie te osoby znalazły zatrudnienie w Polsce, to ponad 90 proc. pracuje poniżej swojego poziomu wykształcenia. Jest bardzo mało osób, która transgranicznie zachowała tę samą pozycję zawodową" - wskazała dyrektorka Rozwoju Międzynarodowego EWL Group Michalina Sielewicz.

"Wydaje się, że te statystyki będą się z roku na rok zmieniały. Jest to naturalny element migracji zarobkowej. Osoby, które przyjeżdżają do kraju najpierw szukają pracy na start. Zakładamy, że im dłuższa integracja na rynku pracy, tym większa będzie chęć starania się o wyższe stanowiska" - podkreśliła Sielewicz.

Ponadto z badania wynika, że ponad połowa uchodźców w Polsce (53 proc.) i Niemczech (55 proc.) nie zna języka danego kraju lub zna go słabo. Dobrą lub bardzo dobrą znajomość potwierdza jedynie 13 proc. pracujących uchodźców w Polsce i 18 proc. w Niemczech.

Badanie pokazało też, że 68 proc. uchodźców w polskich zakładach pracy ma możliwość komunikowania się w języku ukraińskim. W Niemczech odsetek ten jest czterokrotnie niższy (16 proc.).

Około jedna piąta ankietowanych w obu krajach przyznaje, że podwyższa kwalifikacje zawodowe poprzez kursy i szkolenia. Blisko 40 proc. badanych w Polsce i Niemczech deklaruje chęć podwyższenia poziomu swoich umiejętności w przyszłości. Ponad 80 proc. pracujących w Polsce uchodźców już uczy się języka polskiego lub planuje naukę. W przypadku języka niemieckiego wśród uchodźców zatrudnionych w Niemczech - odsetek ten wynosi nieco ponad 60 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15 - 25 lipca 2022 r. na łącznej próbie 800 obywateli Ukrainy, którzy przebywali i pracowali w tym czasie w Polsce i w Niemczech. Badanie przeprowadzono za pomocą bezpośrednich wywiadów w języku ukraińskim, którzy przyjechali do Polski i Niemiec po 24 lutego 2022 r.

Autorka: Karolina Kropiwiec