"Podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo. KPO określa reformy i inwestycje wzmacniające potencjał wzrostu i odporności gospodarczej" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR), które koordynuje jego opracowanie.

W przygotowanie KPO zaangażowane są także inne resorty, regiony, interesariusze społeczni, gospodarczy oraz eksperci zewnętrzni.

Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy, musi zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja Europejska ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym w ramach KPO. MFPR już teraz rozpoczęło nieformalny dialog z Komisją Europejską, aby późniejsza dyskusja poszła sprawniej, a pieniądze z Funduszu Odbudowy, jak najszybciej pomogły w gospodarczym restarcie kraju" - powiedziała Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Warunkiem uzyskania wsparcia z Funduszu Odbudowy jest nie tylko wskazanie konkretnych inwestycji, które pomogą wrócić na odpowiednie tory rozwoju, ale przede wszystkim reform w dziewięciu obszarach, których ma dotyczyć wsparcie. Chodzi o: innowacyjność, edukację, cyfryzację, rynek pracy, spójność terytorialną, zrównoważony transport, redukcję ubóstwa i wykluczenia społecznego, zdrowia oraz transformacji energetycznej.

"Podczas spotkań z KE będziemy się koncentrować przede wszystkim na wskazaniu reform oraz określeniu, jakiego typu inwestycje będą je wspierały. Na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się jutro, omówimy obszar innowacyjności. Przez kolejny miesiąc, dwa razy w tygodniu, będziemy spotykać się z Komisją Europejską, by omówić wszystkie obszary wsparcia w ramach KPO" - dodała Jarosińska-Jedynak.

Reklama

Wiceminister zakłada, że Polska przedstawi Komisji Europejskiej gotowy Krajowy Plan Odbudowy na początku 2021 roku.

Dotychczas zebrano propozycje inwestycji od resortów i samorządów. Wpłynęło ponad 1,2 tys. projektów, dotyczących różnych dziedzin: 588 nadesłały regiony, a 662 resorty. Resort dokonał ich analizy, identyfikacji spójności z celami KPO oraz opracował kryteria oceny projektów.

Obecnie w ramach 8 grup roboczych powołanych w MFiPR trwa proces łączenia projektów w projekty parasolowe. Kolejnym krokiem będzie stworzenie już finalnej listy wiązek projektów, w ramach których będzie można ubiegać się o wsparcie z KPO.