"Tych prawie 8 miliardów euro, które ostatecznie znalazły się w Funduszu, są, owszem, przeznaczone na politykę obronną Unii, jednakże realizowaną wyłącznie w zakresie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych wspólnie przez państwa członkowskie" - mówił poseł sprawozdawca projektu Zdzisław Krasnodębski (PiS).

Zastrzegł, że EDF nie będzie dotował bilateralnej współpracy między państwami, gdyż minimalna liczba uczestników finansowanego projektu to trzy podmioty z co najmniej trzech państw członkowskich.

"Ponadto celem Funduszu jest nie tylko wsparcie projektów badawczo-rozwojowych europejskiego przemysłu obronnego, ale także włączanie w sieć współpracy i łańcuchy dostaw nowych podmiotów, również takich, które dotychczas nie działały w tej branży" – podkreślił.

Reklama

Eurodeputowany powiedział, że dzięki powołaniu do życia Funduszu UE ma szanse projektować w pełni interoperacyjne i innowacyjne technologie obronne wyższej jakości sprawniej, taniej i bez zbędnych duplikacji między państwami, co według różnych wyliczeń powinno zaoszczędzić państwom członkowskim 25-100 miliardów euro rocznie.

EDF jest kontynuacją europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) i działań przygotowawczych w zakresie badań nad obronnością (PADR), które zostały ustanowione w 2017 r.