KE przekazała w piątek, że termin na ocenę polskiego KPO upływa na początku sierpnia, biorąc pod uwagę fakt, że Polska przekazała plan Komisji 3 maja i zwróciła się o miesięczne przedłużenie.

W czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy na poziomie operacyjnym.

Resort przypomniał, że 3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE) i od tego czasu trwał intensywny dialog dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji tego dokumentu.

"Od maja dyskutowaliśmy z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem poszczególnych kamieni milowych oraz wskaźników. Czekamy na zakończenie działań ze strony KE. Liczymy, że polskie KPO zostanie zaakceptowane jeszcze w lipcu" – powiedział cytowany w informacji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, który prowadził negocjacje z KE.

Buda zaznaczył, że polski rząd mierzył się z jednej strony z restrykcyjnymi wymogami KE odnośnie kamieni milowych i wskaźników KPO, a z drugiej musiał zapewnić możliwość sprawnej realizacji reform i inwestycji wskazanych w dokumencie. "Proces negocjacji KPO z KE był bardzo angażujący i czasochłonny. Za nami dziesiątki spotkań" – podsumował.

Wskazał, że jednym z największych sukcesów, jest osiągnięcie kompromisu w sprawie dekarbonizacji. "W drodze negocjacji KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do II kwartału 2026 r. Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu" – podkreślił wiceminister.

Dodał, że wśród kluczowych kwestii, w których podczas negocjacji udało się dojść do porozumienia z KE, jest m.in. zwiększenie wskaźników dotyczących nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 36 tys. do 47,5 tys. Ponadto - jak wskazał - Komisja zgodziła się też na przeznaczenie 50 mln euro na inwestycję w postaci Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych oraz 45 mln euro na wsparcie dla artystów.

"Przekazaliśmy KE także szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów mieszkań o wyższym standardzie energetycznym. KE przyjęła wyjaśnienia i temat należy uznać za uzgodniony. Wnioskujemy o 755 mln euro na budowę 12,4 tys. mieszkań o wyższym standardzie energetycznym" - powiedział.

Jak podkreślił, Krajowy Plan Odbudowy został poddany analizie pod kątem spełniania zasady nieczynienia poważnej szkody środowisku (Do no significant harm). Wszystkie inwestycje, które się pojawiają w ramach KPO, nie mogą nadmiernie szkodzić środowisku. "Dodatkowo w KPO 37 proc. środków musi być przekierowanych na zielone inwestycje związane z ochroną klimatu" – dodał wiceminister.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.