Celem wideokonferencji było „omówienie sytuacji migracyjnej na Białorusi”. Udział w niej wzięli Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi i dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Antonio Vitorino.

„Kanclerz podkreśliła ważną rolę UNHCR i IOM w opiece humanitarnej, ochronie, a także powrocie osób, które pozostają na Białorusi. Zadeklarowała wsparcie dla obu organizacji w efektywnej realizacji ich pracy” – przekazał rzecznik.