W części zatytułowanej "Partnerzy europejscy" czytamy najpierw o stosunkach z Francją: "Kierujemy się silnym partnerstwem francusko-niemieckim, które tchnie życie w traktat z Akwizgranu i we Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne, np. poprzez nowy dialog strategiczny".

Następnie koalicjanci zauważają: "Ponadto realizujemy konkretne projekty w ramach rozszerzonych formatów, takich jak Trójkąt Weimarski (Niemcy, Francja i Polska - PAP). Niemcy i Polskę łączy głęboka przyjaźń. Wzmacniamy tutaj pracę podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (np. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży). Poprawiamy współpracę w obszarach przygranicznych (...)".

Reklama

Pisząc o "Kulturze pamięci", koalicjanci podkreślają: "Czujemy szczególną odpowiedzialność, zwłaszcza wobec naszych europejskich sąsiadów, ale obecne debaty, na przykład - w Grecji czy na Ukrainie, pokazują również, że wspólny proces pogodzenia się z przeszłością nie został zakończony. Popieramy uchwały Bundestagu o utworzeniu centrum dokumentacji "II wojna światowa i okupacja niemiecka w Europie" oraz miejsca pamięci i spotkań dla upamiętnienia ofiar (niemieckiej - PAP) okupacji Polski i burzliwej polsko-niemieckiej historii".

W październiku w wywiadzie dla PAP wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, pytany o polską współpracę z ewentualnym rządem koalicji SPD, Zielonych i FDP, mówił m.in.: "Mam nadzieję, że odpowiedni zapis, podkreślający rangę dwustronnych relacji, zostanie zawarty w umowie (koalicyjnej)".

"Uważam ponadto, że kwestia wzniesienia w Berlinie pomnika poświęconego polskim ofiarom niemieckiej agresji (...) powinna, z racji swojej wagi dla wzajemnych relacji, również zostać ujęta w zapisach umowy koalicyjnej" - mówił PAP wiceminister.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)