Rzecznik KE Daniel Ferrie powiedział, że Komisja otrzymała w tej sprawie list od polskiego rządu. "Jesteśmy obecnie w kontakcie z polskim rządem w sprawie tego wniosku" - przekazał.

Polska wnioskuje o zerową stawkę VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną na okres sześciu miesięcy – od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Minister finansów Tadeusz Kościński skierował 16 grudnia do komisarza ds. gospodarki kolejny wniosek w tej sprawie.

"W związku z potrzebą przeciwdziałania dynamicznemu wzrostowi cen energii w Polsce, która stanowi znaczne obciążenie finansowe dla rodzin i gospodarstw domowych, rząd podjął decyzję o czasowym obniżeniu stawek VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną. Jednak w obliczu stale rosnących cen energii w naszej ocenie niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań, które pomogą społeczeństwu oraz przedsiębiorcom, w tym małym firmom, uchronić się przed konsekwencjami inflacji" – wskazał Kościński.

Reklama

Ministerstwo finansów wdraża obniżkę VAT (od stycznia do marca 2022 r.) na: dostawy gazu (z 23 proc. na 8 proc.), energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.) oraz energię cieplną (z 23 proc. na 8 proc.)