Podczas wystąpienia online w Europejskim Komitecie Regionów komisarz podkreśliła, że wdrażanie programów unijnych na lata 2014-2020 przebiega pomyślnie, biorąc pod uwagę bezprecedensowe okoliczności pandemii Covid-19, z jakimi trzeba było się zmierzyć.

„Do tej pory Komisja wypłaciła 253 mld euro. To 62 proc. planowanych środków. Liczby te obejmują REACT-EU, który, jak wiadomo, był pierwszym instrumentem, w którym zainwestowano w ramach Next Generation EU (Funduszu Odbudowy)” – powiedziała Ferreira.

Komisarz zaznaczyła przy tym, że KE dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić jak najszybszą reakcję na kryzys.

„Od początku działaliśmy szybko, będąc jednymi z pierwszych reagujących na kryzys, i jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić to do samego końca. W 2022 i 2023 roku konieczne będą nadzwyczajne wysiłki, aby zainwestować pozostałe 38 proc. programów i uniknąć ich odcięcia” – zauważyła Ferreira.

Reklama

Daty, na które wskazała komisarz, wynikają z mechanizmu nazwanego zasadą n+3. Fundusze przyznane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie można wykorzystać do roku 2023. Jeżeli do tego czasu krajowi członkowskiemu UE nie uda się wydać wszystkich środków przyznanych na perspektywę finansową, będzie musiał zwrócić niewykorzystaną nadwyżkę do unijnego budżetu.

Ferreira zapowiedziała ponadto, że na początku lutego KE opublikuje 8. Raport na temat spójności, dotyczący stanu regionów i miast Europy. Raport analizuje wkład polityki spójności w konwergencję, czyli zbliżenie poziomu wskaźników gospodarczych państw członkowskich UE do wspólnej średniej, w ciągu ostatniej dekady. Dokument pokaże również rolę, jaką polityka spójności odegrała w czasie kryzysu, kiedy w wielu państwach członkowskich stanowiła równowartość ponad połowy inwestycji publicznych.

„Raport analizuje też nasz wkład w długoterminową odbudowę, w zieloną transformację obejmującą wszystkie regiony oraz w unikanie przepaści cyfrowej. Jasne jest, że Europa potrzebuje polityki spójności i skutecznego jej wdrażania” – podkreśliła komisarz.

Polityka spójności współfinansuje realizację setek tysięcy inwestycji w całej Europie. Wspiera inwestycje, z których codziennie korzystają miliony ludzi. Przykładowe projekty, które powstają przy wsparciu polityki spójności i współfinansowania krajowego, to m.in. budowa dróg, linii kolejowych, oczyszczalni ścieków, sieci energetycznych i szerokopasmowego internetu.

Polska jest największym w UE beneficjentem środków na realizację polityki spójności; z programów lata 2014-2020 przypadło nam 82,5 mld euro. Z szacunków resortu funduszy i polityki regionalnej wynika, że 73 proc. puli środków unijnych zostało już wydatkowanych i rozliczonych z Komisją Europejską, co daje Polsce pod tym względem drugie miejsce w UE.