Ziobro był pytany w środę przez dziennikarzy w Sejmie, kto odpowie za milionowe kary nałożone na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE. "UE okrada Polskę. UE poprzez polityczny organ - jakim jest TSUE - wydała, niemające traktatowych podstaw prawnych orzeczenie na etapie wstępnym nakładając kary. A traktat wyraźnie mówi, że kary mogą być nakładane na kraje, ale dopiero w wyroku końcowym. Tutaj do wyroku było jeszcze daleko" - mówi Ziobro.

Jego zdaniem, mamy do czynienia z bezprawiem w tej sprawie. "A jeżeli ktoś bezprawnie zabiera komuś pieniądze, to kradnie. Więc UE okrada Polskę w tym zakresie" - ocenił szef MS. Jak podkreślił, w traktacie nie ma zapisu, zgodnie z którym TSUE może nakładać kary przed wydaniem wyroku. "W tym sensie jest to działanie bezprawne" - zaznaczył Ziobro.

We wrześniu 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzja unijnego trybunału była efektem pozwu, jaki złożyły przeciwko Polsce Czechy. Strona czeska uważała, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżyli się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.

Reklama

W lutym br. Polska porozumiała się z Czechami, wypłacając im odszkodowanie w wysokości 35 mln euro oraz przekazując 10 mln euro na Fundusz Małych Projektów Środowiskowych. W tym samym miesiącu Komisja Europejska poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności należnych Polsce z budżetu UE z tytułu kar za Turów.

TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie. 15 lipca w życie wejść ma nowelizacja ustawy o SN, która ma wypełnić oczekiwania Komisji Europejskiej odnośnie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce.

Autorzy: Mateusz Mikowski, Piotr Śmiłowicz