Gazeta odnotowuje, że raport Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii dowodzi, iż po roku wojny wśród dużych państw świata zachodniego liderem pomocy dla Ukrainy jest Polska, która wyprzedza nawet USA.

Zauważa, że Polska pomiędzy 24 lutego ub.r. a 15 stycznia 2023 r. wydała w ramach pomocy dla Ukrainy 0,63 proc. swojego produktu krajowego brutto.

Więcej, jak odnotował “El Mundo”, wydały jedynie Estonia, Łotwa i Litwa, odpowiednio 1,07 proc., 0,98 proc. i 0,65 proc. PKB.

Hiszpania natomiast to kraj Zachodu, który w najmniejszym stopniu wsparł militarnie i gospodarczo Ukrainę. W pierwszym roku wojny pomoc ta wynosi zaledwie 0,03 proc. naszego PKB” - napisał madrycki dziennik, nazywając hiszpańskie wsparcie “skąpym, znikomym i niejasnym”.

Reklama

“El Mundo” odnotowuje, że o ile Polska przekazała już Ukrainie ponad 3,56 mld euro, to hiszpańskie wsparcie sięga niespełna 390 mln euro.

Szczególnie niska jest według gazety hiszpańska pomoc militarna dla Kijowa, która “wynosi zaledwie 80 mln euro”.

Marcin Zatyka