Włoskie Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego ogłosiło wcześniej plan stworzenia „dolin wodorowych” w opuszczonych strefach przemysłowych, zwłaszcza w południowej części kraju. Projekt ma na celu przekształcenie nieczynnych fabryk w centra produkcji zielonego wodoru.

Włochy chcą przeznaczyć na ten cel 450 mln euro. Program pomocy publicznej o tej wartości, mający na celu wsparcie inwestycji w produkcję odnawialnego wodoru i odnawialnej energii elektrycznej, został zgłoszony KE.

Wsparcie publiczne przybierze formę dotacji bezpośrednich pokrywających koszty inwestycji, przy maksymalnej kwocie pomocy na jeden projekt w wysokości 20 mln euro.

Środek będzie dostępny dla przedsiębiorstw każdej wielkości działających we Włoszech z wyjątkiem instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych. W ramach programu projekty będą wybierane w drodze otwartego konkursu ofert.

Reklama

KE stwierdziła, że włoski program jest zgodny z unijnym prawem. W szczególności pomoc zostanie przyznana na podstawie programu z szacunkową wielkością i budżetem, kwota pomocy zostanie określona w drodze otwartej, jasnej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury przetargowej, a pomoc zostanie przyznana przed dniem 31 grudnia 2025 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)