Europejski rynek wodoru

BDEW argumentuje w komunikacie, że do tej pory brakowało prawdziwego uzasadnienia biznesowego dla różnych elementów rynku wodoru. Chociaż Niemcy i Unia Europejska wprowadziły kilka środków wsparcia, ramy regulacyjne nie zostały jeszcze ustalone. - Powinniśmy przeprowadzić debatę na temat europejskiego rynku, podobną do debaty dotyczącej rozwiązań w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego – apeluje prezes BDEW Kerstin Andreae. Dodaje ona, że wsparcie ze strony państwa będzie konieczne przez pewien okres, natomiast niebieski wodór (wytwarzany z gazu ziemnego, w trakcie pirolizy dwutlenek jest wychwytywany i magazynowany w ramach procesu sekwestracji i składowania, w skrócie CCS), będzie niezbędny w okresie przejściowym. BDEW postuluje m.in. wdrożenie prawa wodorowego na poziomie krajowym oraz wprowadzenie jednolitych standardów i certyfikacji.

Ulgi podatkowe dla technologii wodorowych

Reklama

Obecnie rząd federalny zapowiada wprowadzenie ulg podatkowych dla technologii wodorowych. W kwietniu minister gospodarki Robert Habeck zapowiedział rozpoczęcie prac nad specjalną infrastrukturą do przesyłu wodoru. Elektrolizery produkujące zielony wodór mają powstać wraz z morskimi farmami wiatrowymi.

Zielony wodór, wytwarzany w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, odegra kluczową rolę w transformacji gospodarek w nadchodzących dekadach. Może odgrywać ważną rolę np. w trudnych do dekarbonizacji procesach przemysłowych. Według Andreae, Niemcy mają potencjał, by stać się technologicznym pionierem i liderem w tej dziedzinie.

Cztery fazy rozwoju rynku wodoru

Według branży energetycznej rozwój rynku wodoru będzie miał cztery fazy. Pierwsza z nich zakłada wsparcie państwa i elastyczność regulacyjną. Ma to się rozpocząć już w bieżącym roku. W dalszej kolejności ruszyć ma budowa podstawowej sieci przesyłowej przeznaczonej tylko dla wodoru, zawierane mają też być kontrakty na import surowca. Miałoby to nastąpić na początku następnej dekady. Lata 2035-2040 to ustanowienie rynkowej gospodarki wodorowej, i wówczas wsparcie ze strony państw przestanie być potrzebne. W fazie docelowej, około 2040 r., w Europie i na świecie miałby powstać pełnoprawny rynek wodoru.

Wysoka pozycja Polski

Polska jest obecnie trzecim największym producentem wodoru w Europie i piątym na świecie, jednak nie można mówić o istnieniu rynku, ponieważ surowiec ten wytwarzany jest na potrzeby zakładów przemysłowych, przede wszystkim chemicznych i petrochemicznych. Do 2025 r. powstać ma 50 MW mocy w źródłach odnawialnych, których przeznaczeniem będzie produkcja zielonego wodoru, w 2030 r. moc ta ma wzrosnąć do 2 GW. Istotnym elementem polskiej strategii wodorowej są inwestycje w transport zbiorowy - do 2025 r. po kraju ma jeździć 100-250 autobusów o napędzie wodorowym, do 2030 r. ich liczba ma wzrosnąć do 800-1000. Planowana jest także sieć przesyłowa wodoru, jednak pozostaje ona w fazie koncepcji.