"Europosłowie potwierdzają swoje poparcie dla przyszłego członkostwa Mołdawii w UE, po złożeniu przez ten kraj wniosku w 2022 roku, uznając jednocześnie postępy mołdawskiego rządu w zakresie reform i poziomu dostosowania do unijnego zbioru przepisów. Wezwano [...] do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych do końca 2023 r., jeżeli Mołdawia spełni określone przez Komisję kroki niezbędne do rozpoczęcia negocjacji" - poinformowano w komunikacie.

Parlament Europejski wzywa rząd Mołdawii do zdecydowanego kontynuowania programu reform w zakresie demokracji i praworządności, kontynuowania prac na rzecz pełnego wdrożenia układu o stowarzyszeniu z UE oraz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, rozwiązania problemu zorganizowanej i poważnej przestępczości międzynarodowej i ponadnarodowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Parlament chce również, aby UE rozszerzyła zakres swojego systemu sankcji, tak aby jako karalne przestępstwo uwzględnić akty korupcji, które zagrażają bezpieczeństwu, stabilności, instytucjom konstytucyjnym i demokratycznym danego kraju.

Reklama

Posłowie wzywają również UE do dalszego wspierania Mołdawii w osiąganiu niezależności energetycznej.

(ISBnews)