Eurostat podaje, że AIC obejmuje wszystkie towary i usługi, z których korzystają gospodarstwa domowe, niezależnie od tego czy zostały zakupione i opłacone przez gospodarstwa domowe bezpośrednio, przez rząd, czy przez organizacje non-profit. Można go uznać za wskaźnik dobrobytu materialnego gospodarstw domowych.

Najwyższe i najniższe wskaźniki AIC w krajach UE w 2023 roku

W 2023 r. 10 krajów UE odnotowało AIC na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższy poziom odnotowano w Luksemburgu (38 proc. powyżej średniej UE), Austrii i Holandii (po 17 proc.).

Reklama

Tymczasem 17 krajów UE odnotowało AIC na mieszkańca poniżej średniej UE, przy czym najniższy poziom odnotowano na Węgrzech (30 proc. poniżej średniej UE), Bułgarii (27 proc.), Słowacji i Łotwie (w obu przypadkach 25 proc.).

PKB na mieszkańca powyżej i poniżej średniej UE

Z kolei w przypadku badania PKB na mieszkańca, poziom powyżej średniej UE odnotowano w 11 krajach UE. Najwyższy był w Luksemburgu (139 proc. wyższy od średniej UE), Irlandii (111 proc.) i Holandii (30 proc.).

Na drugim końcu przedziału najniższy PKB na mieszkańca odnotowano w Bułgarii (36 proc. poniżej średniej UE), Grecji (33 proc.) i Łotwie (29 proc.).

Pozycja Polski względem średniej PKB w UE

W Polsce było to 20 proc. poniżej średniej UE. (PAP Biznes)

map/ ana/ pad/