Porozumienie umożliwia wykorzystanie gwarancji unijnego programu InvestEU przez spółkę zależną EBI, Europejski Fundusz Inwestycyjny, w celu wsparcia sektora kredytów eksportowych. Ma to zwiększyć eksport na Ukrainę przez małe i średnie firmy w UE.

Umowę podpisano na marginesie spotkania ministrów finansów UE w Luksemburgu, które dotyczyło wsparcia dla Ukrainy.

Europejski Fundusz Inwestycyjny z gwarancją dla agencji kredytowych

Reklama

W nadchodzących tygodniach EFI ogłosi zaproszenie, aby rozpocząć oferowanie gwarancji agencjom kredytów eksportowych (ECA) w celu wsparcia przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE, a także w Norwegii i Islandii, które chcą eksportować na Ukrainę. Ta inicjatywa ma na celu zmniejszenie ryzyka finansowego, zachęcenie przedsiębiorstw z UE do zwiększenia eksportu na Ukrainę i ożywienia handlu.

„We współpracy z Komisją Europejską podjęliśmy dziś ważny krok w celu wsparcia handlu między UE a Ukrainą. Ten instrument usunie ryzyko dla firm z UE chcących eksportować na Ukrainę i zapewni niezbędne usługi i towary wspierające odporność i odbudowę kraju, takie jak materiały, maszyny, technologie i pojazdy. Umowa umożliwi europejskim przedsiębiorstwom odegranie kluczowej roli w odbudowie Ukrainy, wzmacniając więzi gospodarcze i pogłębiając powiązania przed ostatecznym przystąpieniem Ukrainy do UE" - powiedziała prezes EIB Group Nadia Calvino.

UE rozszerza wsparcie dla ożywienia gospodarczego Ukrainy

Ta inicjatywa jest częścią szerszych wysiłków UE na rzecz wsparcia ożywienia gospodarczego Ukrainy poprzez promowanie handlu i wymiany gospodarczej.

Od początku wojny UE udzieliła Ukrainie prawie 100 miliardów euro wsparcia. Obejmuje to wsparcie finansowe, humanitarne, budżetowe i wojskowe ze strony UE, państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych, a także zasoby udostępnione państwom członkowskim w celu pomocy w zaspokajaniu potrzeb Ukraińców uciekających przed wojną.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)