Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% i oczekuje, że zasadnym będzie utrzymanie tego zakresu, aż warunki na rynku pracy osiągną poziom zgodny z jego oceną w zakresie maksymalnego zatrudnienia i aż inflacja przyspieszy do 2% i znajdzie się na ścieżce prowadzącej do umiarkowanego przekroczenia 2% na pewien okres" - czytamy w komunikacie.

FOMC zapowiedział też kontynuację zwiększania skupu obligacji skarbowych o co najmniej 80 mld USD miesięcznie oraz hipotecznych obligacji agencyjnych o co najmniej 40 mld USD do momentu, w którym odnotuje "znaczący postęp" na ścieżce osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen.

Fed podwyższył prognozę wzrostu PKB w USA na 2021 r., obniżył na 2022 r.

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 6,8-7,3% (wobec 5,8-6,6% oczekiwanych na 2021 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 7% (wobec 6,5% w marcowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 2,8-3,8% w 2022 r. (wobec 3-3,8% w projekcji marcowej) i 2-2,5% w 2023 r. (bez zmian wobec projekcji marcowej).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 3,3% i 2,4% (wobec 3,3% i 2,2% w projekcji marcowej).

Fed podwyższył prognozy inflacji USA na lata 2021-2022, bez zmian na 2023

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 3,1-3,5% (wobec 2,2-2,4% oczekiwanych na 2021 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 3,4% (wobec 2,4% w marcowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 1,9-2,3% w 2022 r. (wobec 1,8-2,1% w projekcji marcowej) i 2-2,2% w 2023 r. (bez zmian wobec marcowej projekcji).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 2,1% i 2,2% (wobec 2% i 2,1% w projekcji marcowej).

Fed podwyższył prognozy stopy bezrobocia w USA na 2021, obniżył na 2022

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 4,4-4,8% (wobec 4,2-4,7% oczekiwanych na 2021 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2021 r. wynosi obecnie 4,5% (wobec 4,5% w marcowej projekcji).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 3,5-4% w 2022 r. (wobec 3,6-4% w projekcji marcowej) i 3,2-3,8% w 2023 r. (bez zmian wobec projekcji marcowej).

Mediana prognoz na lata 2022-2023 wynosi odpowiednio: 3,8% i 3,5% (wobec 3,9% i 3,5% w projekcji marcowej).