Oferta ZUE za 52,8 mln zł netto wybrana na przebudowę torowisk w BydgoszczyWarszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Oferta ZUE, warta 52,8 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na "Przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy", podała spółka.

Spółka informowała 9 maja br. o złożeniu najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

"Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 52,8 mln zł. Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty: 65 mln zł. Termin realizacji zadania: połowa października 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: cena - waga: 60%, okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - waga: 30% oraz doświadczenie kierownika robót torowych - waga: 10%.

"Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)