Roboty związane z przebudową i modernizacją mostu kolejowego między Koziebrodami a Raciążem mają rozpocząć się z początkiem przyszłego tygodnia i potrwać do końca listopada; zakres prac przewidziany na jednotorowej linii wymaga wprowadzenia w tym czasie zastępczej komunikacji autobusowej. Prace zostały wcześniej zaplanowane, ustalone z przewoźnikami i uwzględnione w rozkładzie jazdy.

"Zapewnienie dobrych podróży pociągiem na linii między Sierpcem a Nasielskiem umożliwi przebudowa mostu kolejowego między Koziebrodami a Raciążem. Trasa wykorzystywana jest również w przewozach towarowych. Inwestycja za blisko 2 mln zł finansowana jest ze środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych" - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Jak zapowiedziała, "roboty zaplanowano od 15 czerwca do końca listopada". Podkreśliła przy tym, że obecna "prawie stuletnia przeprawa z 1924 r. ogranicza szybki przejazd pociągów".

Według PKP Polskich Linii Kolejowych, prace związane z przebudową i modernizacją mostu kolejowego między Koziebrodami a Raciążem pozwolą m.in. na zwiększenie tam prędkości z 20 do 60 km/h. "Wzmocnione zostaną skarpy nasypów, wykonane odwodnienie oraz przebudowany przepust. Obiekty zyskają nową betonową konstrukcję. Elementy metalowe zostaną zabezpieczone przed korozją. Dla technicznej obsługi obiektów wykonane zostaną nowe dojścia i schody. Na zakończenie prac na moście ułożone zostaną nowe podkłady i szyny" - wyliczyła spółka, odnosząc się do zakresu planowanych robót.

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, iż rozbiórka obecnego mostu między Koziebrodami a Raciążem oraz przepustu wymaga wprowadzenia na jednotorowej linii zastępczej komunikacji autobusami, która funkcjonować będzie od 15 czerwca do 29 sierpnia na odcinku Sierpc–Raciąż - szczegóły dostępne są m.in. w internecie na stronie portalpasażera.pl. (PAP)