Zwrócił uwagę, że to połączenie ma nie tylko charakter gospodarczy i społeczny, ale również charakter militarny. „To droga, która przebiega wzdłuż zewnętrznej granicy UE i częściowo granicy, za którą toczy się wojna” – zaznaczył.

Dodał, że jeszcze 6-7 lat temu w Brukseli traktowano projekt Via Carpatia jako projekt „bardzo oddalony, mglisty, trudny”. „Dzisiaj Via Carpatia to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, o którym w ten sposób mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dzisiaj ta droga jest uznana za jeden z priorytetów Unii Europejskiej” – wskazał.

Powiedział też, że Turcja od samego początku wspiera projekt Via Carpatia, jak równie budowę korytarza kolejowego wzdłuż tej trasy.

Via Carpatia to budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji „północ-południe”, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji.

Reklama

Via Baltica to droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna w Estonii, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę.

Adamczyk został zapytany także o Centralny Port Komunikacyjny. Jak powiedział, trudno powiedzieć, jakie jest stanowisko KE wobec propozycji, które zostały „złożone praktycznie w ostatniej chwili przez Centralny Port Komunikacyjny”.

„Wszystkie kwestii są otwarte. (…) Bacznie obserwujemy, w którą stronę rozwija się działanie KE” – zaznaczył. Dodał, że ten temat pojawi się podczas jego rozmów z komisarz ds. transportu Adiną Valean.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)